top of page

UTBILDNING

Behöver du också lyfta blicken och utforska potentialen i fastigheten du äger eller förvaltar?

Vi gillar utbildning. Vi vidareutbildar oss kontinuerligt hos professionella institut och deltar aktivt i kompetensutbytet med advokater, jurister, lantmätare, ingenjörer med flera. Samtidigt tillhandahåller vi professionell utbildning för de aktörer i fastighetsbranschen som har behov av vår kompetens. Bland annat har vi utbildat fastighetsmäklare, virkesköpare och lantbruksstuderande.

Vi hjälper er att skräddarsy utbildningar inom det nyttjanderättsliga området, kontakta oss för mer information.

bottom of page