top of page

MEDARBETARE

per-persson.jpg

PER PERSSON

Nyttjanderättsspecialist

Telefon: 054 20 00 02

BAKGRUND
Per är fastighetsjurist med ca 10 års erfarenhet av nyttjanderättsliga frågor och fastighetstransaktioner. Utöver juristutbildningen vid Uppsala universitet har Per studerat business management, EU-rätt och filosofi vid Universität St. Gallen (HSG) samt Petroleum law & Marine insurance vid Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.  Per började sin karriär i LRF Konsults arrendespecialistgrupp där han arbetade i tre år. Därefter var han med och grundade en advokatbyrå med fokus på fastighetsrätt.  Under denna tid avlade han även advokatexamen. Sedan december 2019 driver han sin egen fristående konsultfirma Utilior AB där han främst biträder fastighetsägare i den rättsliga och strategiska förvaltningen av deras fastigheter. Per har anlitats som föreläsare i nyttjanderättsliga frågor vid utbildningen av virkesköpare och jobbar ständigt med professionell vidareutbildning inom det fastighetsrättsliga området. Per har mycket god vana av att förhandla med markägare, arrendatorer, hyresgäster och övriga nyttjanderättsliga aktörer i frågor rörande vindkraftsparker, berg- och torvtäkter, mobil- och telenät, tomträtter, bostads- och jordbruksarrende samt frågor rörande leder och naturturism.

Medlem av

Sveriges synemannaförbund

BENGT LUNDSGÅRD

Nyttjanderättsspecialist

Telefon: 070-423 24 72

IMG_4479.jpg

BAKGRUND
Bengt har mer än 30 års erfarenhet av nyttjanderättsliga frågor och tvister. Dessförinnan har Bengt ca 15 års erfarenhet som byggnadsprojektering. Bengt har arbetat vid LRF Juridiska byrå och LRF Konsult som arrendespecialist och är även en frekvent anlitad auktoriserad syneman för jordbruksarrenden. Bengt har mycket god vana av att utforma arrendeavtal och har sedan början av utbyggnaden av vindkraftsparker varit med och utformat anläggningsarrendeavtal för detta ändamål. Tack vare sin specialistkompetens har Bengt anlitats som föreläsare vid lantbruksskolor och för fastighetsmäklare. Hans förmåga att identifiera teoretiska problem och översätta samt förstå dessa i praktiken är mycket god och utmärker honom från mängden.

Sveriges synemannaförbund

Medlem av

IMG-20230128-WA0000.jpg
URBAN OLMÅRS

Civ. ing. & lantmätare

Telefon: 054 20 00 02

BAKGRUND

Urban är utbildad civilingenjör vid KTH, Lantmäterilinjen 1972. Efter ett år på högskolan med bl.a. planfrågor har Urban varit anställd i Lantmäteriet. Han slutade där år 2021 efter 47 år. Han har tidigare varit chef för Torsby lantmäteridistrikt och överlantmätare för Värmlands län fram till Lantmäteriet blev en myndighet för hela landet. Urban har arbetat med alla typer av fastighetsbildning inom tätorter och landsbygd med frågor som strandskydd, delning av skog, gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, vägar, ledningar, äganderätt, vatten m.m. Han har hållit i olika kurser, bl.a. i frågor om delning av skog, om strandskydd och bildande av mindre jordbruksfastigheter samt varit Lantmäteriets representant vid överläggningar med Länsstyrelser om principer rörande strandskydd.

SIMON AXELSSON
Agronom &  nyttjanderättsspecialist

Telefon: 054 20 00 02

image.png

BAKGRUND

Simon är examinerad agronom och ekonom vid lantbruksuniversitetet i Uppsala. Han har närmare 30 års erfarenhet av att arbeta med arrende- och andra nyttjanderättsfrågor rörande fast egendom. Simon har tidigare varit verksam som arrendespecialist och konsult inom LRF-sfären - först på LRF Arrendeservice och LRF Juridiska Byrå, sedan på LRF Konsult och därefter på konsultbolaget Ludvig & Co. Simon har genuin erfarenhet vad gäller utformning och upprättande av arrendekontrakt och andra nyttjanderättsavtal. Som före detta syneman har Simon sedan länge specialiserat sig på att göra avräkning efter laga syn vid upplåtelse av jordbruksarrende. Simon är en erfaren medlare och förhandlare och har lång erfarenhet av att biträda klienter vid förhandlingar när avtal ska upprättas eller då tvister ska avgöras i arrendenämnden. Tack vare sin specialistkompetens har Simon anlitats som föreläsare såväl internt - inom de företag han varit verksam, som vid externa kurser och utbildningar. 

FELIX STRÖM

Jur. stud

IMG_3937.jpg

BAKGRUND

Felix är vår yngsta medarbetare och arbetar med enklare juridiska frågor, administration och kontakter med myndigheter. Felix är strukturerad och noggrann samt fokuserad på att göra ett effektivt jobb. Utöver juridikstudierna har Felix arbetat som fastighetsskötare vilket gett honom en grundläggande förståelse för många av de praktiska problem en fastighetsägare ställs inför.

bottom of page