MEDARBETARE

per-persson.jpg

PER PERSSON

Nyttjanderättsspecialist

Telefon: 072-504 10 24

BENGT LUNDSGÅRD

Nyttjanderättsspecialist

Telefon: 070-423 24 72

IMG_4479.jpg

BAKGRUND
Per är fastighetsjurist med ca 10 års erfarenhet av nyttjanderättsliga frågor och fastighetstransaktioner. Utöver juristutbildningen vid Uppsala universitet har Per studerat business management, EU-rätt och filosofi vid Universität St. Gallen (HSG) samt Petroleum law & Marine insurance vid Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.  Per började sin karriär i LRF Konsults arrendespecialistgrupp där han arbetade i tre år. Därefter var han med och grundade en advokatbyrå med fokus på fastighetsrätt.  Under denna tid avlade han även advokatexamen. Sedan december 2019 driver han sin egen fristående konsultfirma Utilior AB där han främst biträder fastighetsägare i den rättsliga och strategiska förvaltningen av deras fastigheter. Per har anlitats som föreläsare i nyttjanderättsliga frågor vid utbildningen av virkesköpare och jobbar ständigt med professionell vidareutbildning inom det fastighetsrättsliga området. Per har mycket god vana av att förhandla med markägare, arrendatorer, hyresgäster och övriga nyttjanderättsliga aktörer i frågor rörande vindkraftsparker, berg- och torvtäkter, mobil- och telenät, tomträtter, bostads- och jordbruksarrende samt frågor rörande leder och naturturism.

IMG_3937.jpg

FELIX STRÖM

Jur. stud

BAKGRUND
Bengt har mer än 30 års erfarenhet av nyttjanderättsliga frågor och tvister. Dessförinnan har Bengt ca 15 års erfarenhet som byggnadsprojektering. Bengt har arbetat vid LRF Juridiska byrå och LRF Konsult som arrendespecialist och är även en frekvent anlitad auktoriserad syneman för jordbruksarrenden. Bengt har mycket god vana av att utforma arrendeavtal och har sedan början av utbyggnaden av vindkraftsparker varit med och utformat anläggningsarrendeavtal för detta ändamål. Tack vare sin specialistkompetens har Bengt anlitats som föreläsare vid lantbruksskolor och för fastighetsmäklare. Hans förmåga att identifiera teoretiska problem och översätta samt förstå dessa i praktiken är mycket god och utmärker honom från mängden.

Sveriges synemannaförbund

Medlem av

BAKGRUND

Felix är vår yngsta medarbetare och arbetar med administration och kontakter med myndigheter. Felix är strukturerad och noggrann samt fokuserad på att göra ett effektivt jobb. Utöver juridikstudierna har Felix arbetat som fastighetsskötare vilket gett honom en grundläggande förståelse för många av de praktiska problem en fastighetsägare ställs inför.