top of page

OM OSS

Hur tänker ni?

Oberoende, analytiskt och pragmatiskt är det korta svaret på den frågan. Vår målsättning framgår redan av vårt namn, vi vill hitta mer nyttjande eller ett bättre nyttjande för fastigheterna inom vårt geografiska område. För att kunna göra det vill vi undvika att vara låsta i en stor organisation med fyrkantiga interna krav på avkastning. Istället strävar vi efter att skapa nytta för våra klienter genom gediget engagemang och intresse.

Med bakgrund från stora konsultbyråer och advokatbyrå är vi måna om att värna våra klienters särskilda ställning när det gäller intressekonflikter.

Vi företräder både små och stora klienter. Bland våra klienter finns enskilda näringsidkare inom skogs- och jordbruk, små och medelstora hyresvärdar, kommuner och myndigheter. Ett av våra uppdrag är för vår klient Happie Camp (happiecamp.com) där många aktuella frågeställningar behandlas, däribland mångbruk av skogsfastigheter, verkan av nyckelbiotoper och samarbetsavtal med markägare.

Vilka typer av klienter arbetar ni med?

Inom vilket geografiskt område tar ni er an uppdrag?

Vår målsättning är att finnas nära våra klienter eftersom fastighetsfrågor många gånger kräver god lokalkännedom och platsbesök i form av syn vid sammanträden. De flesta av våra klienter finns i regionerna Värmland och Västra Götaland och vi utgår från Karlstad och Vänersborg.

bottom of page